Nasi specjaliści:

dr n. med. Kazimierz Swoboda - Ordynator Oddziału Chirurgii w Miejskim  Szpitalu  w Rudzie Śląskiej

lek. Mariusz Króliczek - Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii w Miejskim Szpitalu w Rudzie Śląskiej